Esittely

Keravanjoki on Vantaanjoen pisin sivujoki, jonka pituus on 65 kilometriä. Keravanjoki alkaa Hyvinkään Ridasjärvestä ja virtaa Hankotien ali Kaukasten kylän kautta Tuusulan Natura-alueen, Keravanjoki-kanjonin, kautta Kellokosken, Järvenpään, Keravan sekä Vantaan koillisten kaupunginosien halki. Joki on Vantaan ja Helsingin rajajokena Tikkurilasta Tammistoon, jossa se yhtyy Vantaanjokeen.

Uudenmaan ELY-keskus on määrittänyt Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikat, joissa jokamiehenoikeuteen perustuva onkiminen ja pilkkiminen sekä läänikohtaisen viehekalastusmaksun nojalla tapahtuva kalastaminen on kielletty (KaL 11 § ja 8 §). Näissä kohteissa voidaan kalastaa ainoastaan kalastusoikeuden haltijan luvalla.
LOHI- JA SIIKAPITOISTEN VESISTÖJEN KOSKI- JA VIRTAPAIKAT Kalastusasetuksen (1116/82) 51a §, 51b § ja 56 §:n mukainen määritys, annettu 19.5.2011, Dnro 802/5710/2011. ELY-keskus on siis päättänyt kieltää kalastuslain 8 § tarkoittaman onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen Hyvinkään kaupungin ja Tuusulan kunnan Kellokosken patoaltaalla ja Keravanjoessa. Osoitteessa kalastusrajoitus.fi on nähtävissä kalastuskieltoalueet.

www.kalastusrajoitus.fi

Keravanjoen kosket (alkaen pohjoisesta)

* Karankoski
* Siltakoski
* Sahakoski
* Saunakoski
* Myllykoski
* Niinikoski
* Rieskakoski
* Lehmäkoski
* Kaukastenkoski
* Seppälänkoski
* Santakoski
* Kellokoski
* Kaitarannankoski
* Keravankoski
* Jaakkolankoski
* Matarinkoski
* Pikkukoski
* Hanabölenkoski
* Tikkurilankoski
* Kirkonkylänkoski

Jaa sisältöä