Säännöt

Kalastuslakien tiivistelmä

Kellokosken patoaltaan venepaikkasäännöt

Kellokosken erityiskalastusalue perustuuVARELY_2143_2022 Kalastuskielto OPV Kellokoski päätökseen.

Kellokosken patoaltaalle on haettu lupaa poiketa kalastuslain 71§ tarkoittamasta kalastuksesta kalatien läheisyydessä (200m ylä- ja alapuolella). VARELY_2144_2022 Kalastuslupapäätös, Kellokosken patoallas. Poikkeuslupa sallii kalastuksen patoaltaalla ns. Kellokosken kylän puoleisella rannalla keltaisesta peltisestä merkistä ylävirtaan sekä ns. Männistön niemenkärjestä ylävirran suuntaan. Kalastus on kielletty kirkon puoleisella rannalla Männistön niemenkärkeen asti. VARELY_2144_2022 päätöksessä kielletty alue on punaisella ja sallittu alue keltaisella. Tuosta kartasta on kadonnut jonnekin matkanvarrelle selitysosio.

Poikkeusluvan ehtona on lisäksi, että kaikki taimenet ja lohet on vapautettava välittömästi.

Venepaikkojen maksut maksetaan Popliiniin (vanha asiamies posti) samalla saat venepaikkamerkin.

Sääntömme:

KELLOKOSKEN KALASTUSKUNNAN KALASTUSALUEEN SÄÄNNÖT
www.kellokoskenkalastusalue.fi

1 §

Viehekalastusta harjoittavien 18-64- vuotiaiden kalastajien tulee maksaa Valtion kalastonhoitomaksu, jonka lisäksi tulee hankkia Kellokosken kalastusalueen erityislupa. Kaikenlaiseen kalastukseen tarvitaan kalastusalueen erityislupa.

     2 §

Kellokosken alueella kalastus on sallittu vain vapavälineillä (uistin, perho). Kellokosken kalastusalueella onkiminen on sallittua muualla kuin virta- ja koskialueilla. Kalastuksessa saa käyttää vain yhtä vapaa / kalastaja ja vavassa vain yhtä syöttiä ja yhtä koukkua. Perhokalastuksessa voi käyttää päätyperhon lisäksi yhtä sivuperhoa. Houkutinaineiden, kuten syöttitahnojen käyttö koko Kellokosken kalastusalueella on kiellettyä. Kalastusvälineiden on oltava ns. aktiivisia ja kalastajan ulottuvissa. Kalan tartuttaminen ulkopuolelta eli ns rokastaminen on kiellettyä.

 3 §
Ravustus on sallittu  Kellokosken kalastuskunnan pyydysmerkillä varustetulla rapumerralla. Alamitta ravulla 10cm. Katiskakalastus on sallittua Kellokosken ravustusalueella pyydysmerkillä varustetulla katiskalla. Ravustuksessa myös kaupan rapusyötti on sallittu. Kaikki muu passiivinen pyydyskalastus on kielletty.

4 §
Kellokosken kalastuskunnan viehekalastusluvalla saa pilkkiä.  Pilkittäessä saa käyttää vain kahta vapaa / kalastaja. Vavassa saa olla vain yksi syötti tai kolme perhoa. Vavat on oltava kalastajan ulottuvilla. Passiivinen pyydyskalastus on kielletty. Pilkintä vain jäältä.

5 §
Saaliin määräksi on rajoitettu kaksi lohikala kalastajaa kohden vuorokaudessa.

6 §
Yksityisten pihoilla on rannalta kalastaminen kielletty ilman maanomistajan lupaa. Älä tallaa viljelyksiä tai riko aitoja jokialueella liikkuessasi. Kunnioita rauhoitusalueiden sääntöjä ja jokamiehen oikeuksia.

7 §

Ympäristöön ei saa jättää roskia. Kunkin alueella kalastavan on osaltaan huolehdittava roskien poisviennistä. Kalan perkuutähteiden rannalle- tai veteen jättäminen on kielletty.

8 §

Rauhoitukset ja rajoitukset

Taimen ja lohi on rauhoitettu toistaiseksi koko alueella. Kirjolohi ei ole rauhoitettu.

Joella täydellinen kahluukielto 20.09-15.06.

Joella täydellinen kalastuskielto 01.10-30.11

Taimenen ja lohen syysrauhoitus ajalla 01.09-30.09.

9 §
Muilta osin on noudatettava kalastuslainsäädäntöä.

10 §
Kalastuksen valvonnasta huolehtivat kalastuksenvalvojat. Määräysten rikkomisesta seuraa mahdollisten oikeustoimien lisäksi kalastusluvan menettäminen määräajaksi. Henkilökohtainen viehekalastuslupa vaaditaan kaikilta vapavälineillä kalastavilta. Läänikohtainen viehekalastuslupa ei oikeuta kalastamaan alueella. Alle 10 vuotias lapsi kalastaa huoltajansa seurassa huoltajan lunastamalla vuosiluvalla ilman omaa henkilökohtaista kalapaikkakohtaista kalastuslupaa. Molemmat kalastavat samaan kahden lohikalan kiintiöön / vrk.

11 §
Kalastuskunta pidättää itsellään oikeuden muuttaa kalastuskauden aikana kalastussääntöjä. Muutoksista ilmoitetaan kalastuspaikoilla olevilla tiedoituksilla.

12 §
Kalastuskunnalla on oikeus rauhoittaa kalanistutusten vuoksi koko kalastusalueen tai osia siitä. Rauhoituksesta ilmoitetaan esimerkiksi joenvarren ilmoitustauluilla.

13 §

Kalasta vain sallituilla kalastusalueilla. Sallitulla kalastusalueella kalastamisessa oleellista on se, missä kalastajan viehe ui. Kalastajan ja vieheen tulee olla sallitulla alueella.

Jaa sisältöä