Säännöt

Kalastuslakien tiivistelmä

Kellokosken patoaltaan venepaikkasäännöt

Venepaikkojen maksut maksetaan HEMMALLAAN eli Kellokosken asiamiespostiin ja samalla saat venepaikkamerkin.

Sääntömme:

SÄÄNNÖT OVAT PÄIVITYKSESSÄ. YHTEISTYÖ RIDASJÄRVEN KALASTUSKUNNAN KANSSA PÄÄTTYI KULUVAN KAUDEN ALUSSA. PÄIVITETYT SÄÄNNÖT ILMESTYVÄT TÄNNE KOTVAN KULUTTUA.

RITASJÄRVEN YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN
JA KELLOKOSKEN KALASTUSKUNNAN KALASTUSALUEEN SÄÄNNÖT
KELLOKOSKI-KAUKAS-ERITYISKALASTUSALUE

1 §
Kellokosken alueella kalastus on sallittu vain vapavälineillä (uistin, perho). Yhdenkoukun kalastusalueeksi on määritelty alue Kaukasten patoaltaan yläpuolisen suvannon mutkasta ylävirtaan aina Hanko-Porvoo-tien alittavalle siltarummulle asti. Yhdenkoukun kalastusalueella saa kalastaa vieheellä, jossa on yksihaarainen väkäsetön koukku. Yhdenkoukun alueella kahlaamalla kalastaminen on kielletty 1.10-15.6 välisenä aikana.

Kaukasten patoaltaalla on erikseen osoitettu alue onkimista varten, jolla voi kalastaa mato-ongella, jonka pituus on max. 4m. Onkimisen tulee tapahtua rannalta, ei veneestä.
Kellokosken kalastusalueella onkiminen on sallittua patoaltaan ja 100m Niittykulmantien sillasta alavirtaan välisellä alueella. Kellokosken kalastusalueella noudatetaan onkimisessa Kaukasten patoaltaan välinemäärityksiä. Muualla onkiminen ja elävän syötin (mato,katka,hyönteinen, tms.) tai houkutinaineiden käyttö on kielletty. Kalastuksessa saa käyttää vain yhtä vapaa / kalastaja ja vavassa vain yhtä syöttiä ja yhtä koukkua. Kalastusvälineiden on oltava ns. aktiivisia ja kalastajan ulottuvissa.
2 §
Ravustus on sallittu Kaukasten padon yläpuolisella alueella ja Kellokosken patoaltaalta 100m Niittykulman sillasta alavirtaan välisellä alueella pyydysmerkillä varustetulla rapumerralla. Alamitta ravulla 10cm. Katiskakalastus on sallittua Kellokosken ravustusalueella pyydysmerkillä varustetulla katiskalla. Kaikki muu passiivinen pyydyskalastus on kielletty.

3 §
Kellokosken kalastuskunnan viehekalastusluvalla tapahtuva pilkkiminen oikeuttaa kalastamaan vain Kellokosken padon ja 100 m Niittykulmantien sillasta alavirtaan välisellä alueella. Pilkittäessä saa käyttää vain kahta vapaa / kalastaja. Vavassa saa olla vain yksi syötti tai kolme perhoa. Vavat on oltava kalastajan ulottuvilla. Passiivinen pyydyskalastus on kielletty. Pilkintä vain jäältä.

4 §
Saaliin määräksi on rajoitettu kaksi lohikala kalastajaa kohden vuorokaudessa.

5 §
Yksityisten pihoilla on rannalta kalastaminen kielletty ilman maanomistajan lupaa. Älä tallaa viljelyksiä tai riko aitoja jokialueella liikkuessasi. Kunnioita rauhoitusalueiden sääntöjä ja jokamiehen oikeuksia.
6 §
Ympäristöön ei saa jättää roskia. Kunkin alueella kalastavan on osaltaan huolehdittava roskien poisviennistä. Kalan perkuutähteiden rannalle- tai veteen jättäminen on kielletty.

7 §
Taimen on rauhoitettu toistaiseksi koko alueella.

8 §
Muilta osin on noudatettava kalastuslainsäädäntöä.

9 §
Kalastuksen valvonnasta huolehtivat kalastuksenvalvojat. Määräysten rikkomisesta seuraa mahdollisten oikeustoimien lisäksi kalastusluvan menettäminen määräajaksi. Henkilökohtainen viehekalastuslupa vaaditaan kaikilta vapavälineillä kalastavilta. Läänikohtainen viehekalastuslupa ei oikeuta kalastamaan alueella. Alle 10 vuotias lapsi kalastaa huoltajansa seurassa huoltajan lunastamalla vuosiluvalla ilman omaa henkilökohtaista kalapaikkakohtaista kalastuslupaa. Molemmat kalastavat samaan kahden lohikalan kiintiöön / vrk.

10 §
Kalastuskunta pidättää itsellään oikeuden muuttaa kalastuskauden aikana kalastussääntöjä. Muutoksista ilmoitetaan kalastuspaikoilla olevilla tiedoituksilla.

11 §
Kalastuskunnalla on oikeus rauhoittaa kalanistutusten vuoksi koko kalastusalueen tai osia siitä. Rauhoituksesta ilmoitetaan esimerkiksi joenvarren ilmoitustauluilla.

Jaa sisältöä