KALASTUSKAUDEN AVAJAISET!

LAJIKALASTUSKILPAILUN SÄÄNNÖT KELLOKOSKEN ERITYISKALASTUSALUEELLA

1. Kellokosken kalastuskauden avajaiset on kilpailu kaikille, jotka ovat lunastaneet joko kalastusalueen vuosiluvan tai vuorokausiluvan, ja se kilpaillaan Keravanjoella Kellokosken erityiskalastusalueella. Kilpailu toteutetaan lajikalastuskilpailuna. Kilpailu alkaa lauantaina 15.5.2021 kello 12.00 ja päättyy seuraavan viikon lauantaina 22.5.2020 kello 12.00. Kilpailun järjestää Kellokosken kalastuskunta ry yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Kalastuslupia myyvät www.kalakortti.com, Kellokosken asiamiesposti, Ruoto Megastore. Lupia ei myydä patoaltaalla. Osallistumalla kilpailuun annat myös suostumuksesi nimesi, ikäsi, kuviesi julkaisuun Kellokosken kalastuskunnan sosiaalisen median palveluissa ja mahdollisesti kilpailusta kiinnostuneelle lehdistölle.

2. Kilpailualueella noudatetaan paikallisia voimassa olevia kalastussääntöjä, ellei toisin ilmoiteta. Kalastuslupa toimii kalastajan kalastuslupana. Kalastuskieltoalueita ovat kalastusalueen säännöissäkin mainitut yksityiset piha-alueet, rannat ja laiturit, joihin ei ole lupaa mennä kalastamaan. Lisäksi kiellettyä kalastusaluetta on itse kalatie ja kalatiestä 200 metriä alavirtaan ja kalatien suuaukosta 200 metriä ylävirtaan. Finlex https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150379#Pidp446623792 200 metrin raja katsotaan täyttyneksi ns. Männistön niemen kärjen kohdalla.

3. Kilpailussa tavoitellaan mahdollisimman useita eri kalalajeja Kellokosken erityiskalastusalueelta, Keravanjoesta. Sarjoja on kaksi, alle 16v ja yli 16 vuotiaat. Kilpailumaksu on sama kuin erityiskalastusalueen . Kausilupa aikuiset 40€, Kausilupa nuoret alle 16v 30€ tai vuorokausilupa 10€. Vuorokausiluvalla saa kalastaa koko kalastuskilpailun ajan. Vuorokausilupa tulee olla ostettu kilpailupäivän lauantaina. Myös ennakkoon ostettu vuorokausilupa, joka on päivätty alkamaan kilpailulauantaille oikeuttaa osallistumaan kilpailuun. Kalastuslupia myyvät www.kalakortti.com, Kellokosken asiamiesposti ja Hemmalla, Ruoto Megastore.

4. Sallittuja kalastusvälineitä ovat onki-, pilkki-, virveli- ja perhovapa ja niihin liitetty asianmukainen viehe tai koukku. Kalastaja saa käyttää enintään yhtä vapaa kerrallaan, aktiivinen kalastustapa. Rokastus eli kalan tartuttaminen ulkopuolelta on kielletty.

5. Kilpailijan on ilmoitettava matkapuhelimensa numero (varmista ettei numeronäytön esto ole päällä), oma nimensä ja ikänsä kilpailun kisakansliaan jokaisen laji-ilmoituksen yhteydessä. Ilmoituksessa kerrotaan siis kalalaji, kalastajan nimi, ikä ja samalla lähetetään kuva (1 kpl), josta voidaan kalalaji varmuudella tunnistaa. Kuvassa tulee näkyä kilpailukortti (markkinalehden kansi), kalastaja, kala ja maisemaa. Mallikuvat ovat markkinalehdessä ilman kilpailukorttia. RAPORTOINTINUMERO ON 0415042267. Kalastuskunta ei voi ottaa vastuuta mahdollisista teknisistä ongelmista aiheutuneisiin kuvien toimitusvaikeuksiin. Kilpailukuvan tulee olla perillä viimeistään 22.5.2021kello 12.00. MAINITTU MARKKINALEHTI TULEE LADATTAVAKSI TIEDOSTOKSI TÄLLE SIVUSTOLLE JA AINAKIN FACEBOOKIIN.

6. Alamittaisia kaloja ei hyväksytä kilpailuun mukaan. Tuomaristolla on oikeus hyväksyä tai hylätä kilpailukala. Siika ja karppi alalajeineen lasketaan jokainen yhdeksi kalalajiksi. Taimen on kokonaan rauhoitettu kalastusalueella ja sitä ei hyväksytä kilpailukalaksi. Nahkiainen alalajeineen (pikkunahkiainen) on rauhoitusajan vuoksi suljettu kilpailun ulkopuolelle. Tarkista kalastusalueen kalojen alamitat kalastusalueen nettisivuilta.

7. Kalastuslupa tarkoittaa osallistumismaksua kilpailuun, mutta jokaisella 18-64 -vuotiaalla kilpailijalla on oltava voimassa oleva valtion kalastuskortti (kalastuksenhoitomaksu), mikäli kilpailijat käyttävät heittokalastusvälineitä.

8. Kilpailuvesillä noudatetaan aina paikallisia, voimassa olevia kalastussääntöjä ja rajoituksia, ellei toisin mainita. Kielletyillä alueilla kalastaminen tai kalastussäännön rikkominen käsitellään aina tuomaristossa, jolla on oikeus hylätä koko suoritus, sääntöjen vastaisesti kalastetut lajit tai määritellä mikä tahansa muu rangaistus sääntörikkomuksesta. Kilpailijat kalastavat omalla vastuullaan.

9 Kilpailun tuomaristolla on oikeus tehdä tapauskohtaisesti päätöksiä, joita ei ole mainittu näissä säännöissä tai jotka poikkeavat näistä säännöistä.

10. Kalastaminen ja kokoontuminen viranomaismääräysten mukaisesti. Sääntöjen kirjoitushetkellä 10.4.2021 yli 6 henkilön kokoontumiset on kielletty. Kalastus ei edellytä kokoontumisia, koska kyseessä on yksilökilpailu kohtuullisen laajalla alueella.

Kalastuskauden avajaiset 2020, erilaiset avajaiset.

Kellokoskella kalastuskausi avataan 16.5 kello 12.00 lajikalastuskilpailulla. Lajikalastuskilpailun kilpailuaika on viikko. Kilpailu päättyy 23.5 kello 12.00. Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on paikallisen kalastusluvan hankkiminen. Vuosilupa käy mainiosti, samoin vuorokausilupa. Mikäli vuorokausilupa on päivätty alkamaan lauantaina 16.5 kello 12.00 tai kilpailuaikana, voi sillä osallistua kilpailuun ja kalastaa koko viikon ajan. Kilpailuaikana ostetun vuorokausivulvan viimeinen voimassaoloajankohta on 23.5 kello 12.00.

Kilpailualue on Kellokosken erityiskalastusalue. Katso kilpailualueen kartta näiltä sivuilta. Kilpailu voidaan järjestää viikon mittaisena lajikalastuskilpailuna, koska kenelläkään ei ole mitään tarvetta kokoontua yhteen paikkaan kalastamaan. Tarkemmat kilpailusäännöt löytyvät KALASTUSKAUDEN AVAJAISET -markkinalehdestä. Voit ladata kilpailusäännöt itsellesi Tästä linkistä. Ensimmäisestä linkistä saat itsellesi koko markkinalehden ja toisesta pelkästään kilpailusäännöt. Lue säännöt tarkasti ja noudata niitä.